DAXTON POLAND Waldemar Kosałka
Biuro i magazyn: 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 14.

Daxton

 

 NIP: 873-117-38-83
Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidecji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Wpis do ewidencji działalności nr 17345/98

tel. 14/620-11-57

faks 014/620-11-56
email: info@wentylatory.pl
inter.: http://www.wentylatory.pl
Bank Zachodni WBK SA, konto 83 1090 1838 0000 0001 0094 3557

 

Nasza lokalizacja

 

 Zamówienia telefoniczne przyjmujemy:

pon - pt w godz. 8.00 - 15.00
nr telefonu: 14/626-76-91


Tutaj wpisz wiadomość:
Twój podpis:
telefon
e-mail